Įeiti
Publikuota: 2022-05-30. Atnaujinta: 2022-05-30

VERT: ESO nevykdė savo įsipareigojimo vykdyti elektros energijos deklaracijas


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp UAB „Formica group“ ir UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl mokesčių už elektros energiją.

UAB „Formica group“ gavo UAB „Ignitis“ sąskaitą už 2022 m. sausio mėnesį suvartotą elektros energiją, pagal kurią UAB „Formica group“ priklausantis objektas per mėnesį suvartojo itin didelį kiekį elektros energijos, UAB „Formica group“ su tokiu elektros apskaitymu ir elektros sąskaita nesutiko. UAB „Formica group“ prašė įpareigoti ESO laikyti, kad apskaitytas elektros energijos kiekis buvo suvartotas per 2021 m., ir įpareigoti UAB „Ignitis“ pateikti sąskaitą už suvartotą elektros energiją ne 2022 m. sausio mėnesio kainomis, o 2021 m. galiojusiomis elektros energijos kainomis.

VERT nustatė, jog tarp UAB „Formica group“ ir UAB „Ignitis“ yra sudaryta sutartis, o tarp UAB „Formica group“ ir ESO sudaryta persiuntimo paslaugos sutartis, taip pat  ESO buvo UAB „Formica group“ garantinis elektros energijos tiekėjas. UAB „Formica group“ laikotarpiu nuo 2021 m. birželio iki gruodžio mėn. nedeklaravo faktinių objektui įrengto elektros skaitiklio rodmenų nei ESO, nei UAB „Ignitis“.

Laikotarpiu nuo 2021 m. birželio, kai įsigaliojo UAB „Formica group“ sutartis su nepriklausomu elektros energijos tiekėju UAB „Ignitis“, iki 2022 m. birželio mėn., kai ESO užfiksavo faktinius objekto elektros skaitiklio rodmenis, ESO nevykdė prievolės priskirti vidutinį elektros energijos suvartojimą objektui. UAB „Ignitis“ pagal ESO pateiktus duomenis turėjo teikti UAB „Formica group“ sąskaitas už vidutinį suvartotą elektros energijos kiekį.

VERT nutarė tenkinti UAB „Formica group“ reikalavimą ir įpareigoti ESO atlikti elektros energijos kiekių priskyrimą pagal vidutinį suvartojimą, laikotarpiui nuo 2021 m. birželio iki 2022 m. birželio mėn. Įpareigoti UAB „Ignitis“ atlikti mokesčių perskaičiavimą pagal ESO pateiktus duomenis atlikus  elektros energijos kiekių priskyrimą. UAB „Ignitis“ ir ESO įpareigotos per 30 dienų informuoti VERT apie įpareigojimų įvykdymą.

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.