Įeiti
Publikuota: 2022-05-30. Atnaujinta: 2022-05-30

VERT: sąskaitos dydis priklauso ir nuo apvalinimo būdo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Ignitis“ dėl klaidų apskaitant saulės elektrinės sugeneruotą elektros energijos kiekį.

UAB „Ignitis“ vartotojui, kuris turi nutolusią saulės elektrinę, teikiamose sąskaitose už elektros energiją tiksliai ir teisingai pateikdavo informaciją apie saulės elektrinės pagamintą elektros energijos kiekį. Tačiau vėliau vartotojas pastebėjo, jog sąskaitose yra klaidų apskaitant saulės elektrinės pagamintą elektros kiekį, priskiriant 67 % vartotojui ir 33 % AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).  Vartotojui su UAB „Ignitis“ klausimo išspręsti nepavyko, todėl jis prašė VERT įvertinti aplinkybes ir, ar UAB „Ignitis“ veiksmai atitinka teisės aktų nuostatas.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog vartotojas už nutolusios saulės elektrinės į ESO elektros tinklus generuojamą elektros energijos kiekį atsiskaito kilovatvalandėmis , t. y. nustatytas procentas nuo patiektos į elektros tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui (ESO) už naudojimosi tinklais paslaugas, o vartotojas neatlygtinai atgauna nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą energijos kiekio.

Ginčas kilo dėl to, kad taikant atsiskaitymą  už naudojimosi elektros tinklais paslaugą kilovatvalandėmis  pagal procentus, procentinė kiekio dalis, išreikšta kiekiu, yra mažesnė arba didesnė, nei turėtų būti, dėl ESO taikomo kiekio apvalinimo būdo.

ESO pasirinko apvalinimą, kai ESO priskirtas kiekis yra apvalinamas iki sveiko skaičiaus, o vartotojui priskirtas kiekis yra išskaičiuojamas iš suminio kiekio, atimant ESO priskirtą kiekį ir paaiškino, kad tokį skaičiavimo modelį pasirinko siekiant išvengti paklaidų, nes suapvalinus du skaičius į aukštesnę pusę, kurie turi penkias dešimtąsias dalis po kablelio, galėtų susidaryti net 1 kWh paklaida

VERT, įvertinusi vartotojui UAB „Ignitis“ skirtingais laikotarpiais teiktas sąskaitas už elektros energiją, nustatė, kad ESO pasirinktu skaičiavimo būdu nustatyti kiekiai skirtingais mėnesiais yra palankesni arba vartotojui arba ESO. Parinktas skaičiavimo būdas nėra išskirtinai nepalankus vartotojui: sąskaitose už 2021 m. rugsėjo, spalio, 2022 m. vasario, kovo mėnesius vartotojui priskirti didesni elektros energijos kiekiai, o ESO priskirta mažiau, taip pat sąskaitose už 2021 m. lapkričio, gruodžio, 2022 m. sausio mėnesius vartotojui priskirti mažesni elektros energijos kiekiai, o ESO priskirta daugiau.

VERT, atsižvelgdama į tai, jog teisės aktai nenumato, kaip apvalinti kilovatvalandžių kiekius sąskaitose, nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas, nes ESO pasirinktas skaičiavimo būdas atitinka protingumo ir sąžiningumo principus.

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA