Įeiti
Publikuota: 2022-05-30. Atnaujinta: 2022-05-30

VERT: vartotojo pareiga pagal sutartyje numatytas sąlygas atsiskaityti už suvartotą elektrą


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Ignitis“ dėl mokėjimų už elektros energiją.

Vartotojas buvo sudaręs sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju UAB „Ignitis“. Sutartis galiojo su planu „Išmanus“ iki 2021-12-17, po to vartotojas sudarė sutartį su visuomeniniu tiekėju. Suvartotą elektros energijos kiekį vartotojas deklaravo 2021-12-13 ir 2021-12-31. 2022 m. sausio mėn. iš nepriklausomo elektros energijos tiekėjo UAB „Ignitis“ gavo sąskaitą. Vartotojas nesutiko su sąskaitoje nurodytais įkainiais.

Vartotojas, numatantis nutraukti sutartį, privalo paskutinę sutarties galiojimo dieną sutartyje nustatyta tvarka pranešti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir už patiektą elektros energiją, persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaityti su tiekėju ar operatoriumi.

Nepriklausomo tiekimo sutartis su UAB „Ignitis“ buvo nutraukta 2021-12-17. Vartotojas skaitiklio rodmenų deklaraciją atliko 2021-12-13, dar galiojant Nepriklausomo tiekimo sutarčiai, todėl deklaruoti elektros energijos kiekiai laikytini patiektais ir apmokestinti UAB „Ignitis“ nepriklausomo elektros energijos tiekėjo sutarties pagrindu.

Nepriklausomo tiekimo sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad vartotojas pasirinko planą „Dinamiškas“ (rugpjūčio mėn. pavadinimas pakeistas į „Išmanus“), pagal kurį UAB „Ignitis“ elektros energijos kaina nustatoma pagal kas mėnesį kintančios atitinkamo tiekimo mėnesio vidutinės „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos kainos zonos kainą, prie jos pridedant pastovią įmonės tiekimo paslaugos kainos dedamąją.

Nustatyta, kad vartotojui pritaikyta elektros energijos kaina apskaičiuota laikantis sutartyje įtvirtintos kainos apskaičiavimo tvarkos. Teisingai apskaičiuota ir galutinė mokėtina suma. VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas.

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.