Įeiti
Publikuota: 2022-05-30. Atnaujinta: 2022-05-30

VERT ginčą dėl kainos už elektros energiją išsprendė gaminančio vartotojo naudai


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Elektrum Lietuva“ ginčą, priėmė sprendimą vartotojo prašymą tenkinti iš dalies – bendrovė įpareigota inicijuoti sutarties pakeitimą dėl elektros energijos, kaip produkto, kainos apskaičiavimo principų, kurie ne tik atitiktų abiejų šalių interesus, bet ir būtų praktiškai pritaikyti elektros energiją gaminančiam vartotojui.

Vartotojas VERT nurodė, kad sudarė sutartį, tačiau įmonė nesilaiko sutarties sąlygų dėl elektros energijos kainos apskaičiavimo ir negali pagrįsti sąskaitoje rašomos kainos.

Įmonė nurodė, kad techninės galimybės leidžia apskaičiuoti valandinį elektros energijos pagaminimą ir valandinį elektros suvartojimą, kai tuo pačiu metu nevyksta ir elektros energijos gaminimas, ir vartojimas, tačiau nėra techninės galimybės nustatyti, kada (kurią dieną ir valandą) gaminančio vartotojo pagamintos elektros energijos nebeužteko ir buvo pradėta imti elektros energiją iš tinklo. Tai reiškia, kad elektros skaitikliui užfiksavus konkretaus mėnesio konkrečios valandos faktinį suvartojimą nėra galimybės įvertinti, kokia to faktinio kiekio dalis turėtų būti laikoma kaip trūkstamas kiekis, už kurį tiekėjas turėtų apmokestinti vartotoją kaip už savo patiektą produktą, o kokia – kaip atgautas kiekis, t. y. vartotojo pagamintas, patiektas į tinklus ir susigrąžintas kiekis.

ESO paaiškino, kad egzistuoja galimybės, nustatant konkretaus mėnesio vidutinę svertinę elektros kainą, vertinti faktinį valandinį suvartojimą pagal automatizuotą suvartojimo apskaitą.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad įmonė galutinį trūkstamą kiekį sužino tik pasibaigus einamajam mėnesiui ir negali nustatyti, kokią valandą kokia trūkstamo kiekio dalis buvo faktiškai suvartota. Einamojo mėnesio pabaigoje netolygumo (likutinio grafiko) koeficientais paskirsto vartotojui patiektą trūkstamą elektros energijos kiekį kiekvienai mėnesio valandai.

VERT konstatavo, kad vartotojo ir įmonės sutarti elektros energijos, kaip produkto, kainos apskaičiavimo principai neatitinka įmonės faktiškai taikomų elektros energijos kainos apskaičiavimo principų, Įmonė specializuojasi elektros energijos tiekimo veikloje ir nuolat sudaro elektros energijos vartojimo pirkimo‒pardavimo sutartis, todėl akivaizdu, kad į sutartį įtraukdama elektros energijos, kaip produkto, kainos apskaičiavimo principus, kurių neįmanoma pritaikyti dėl gaminančio vartotojo veiklos specifikos, savo profesinę veiklą vykdė aplaidžiai, neatitiko elementarių profesinės veiklos standartų.

 

​Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA