Įeiti
Publikuota: 2022-06-17. Atnaujinta: 2022-06-17

VERT: atsijungiant nuo centralizuotų šildymo sistemų svarbu laikytis nustatytų reikalavimų


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ dėl įmonės reikalavimo atsiskaityti už objektui patiektą šilumą.

Vartotojas nurodė, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ vykdo centralizuotai tiekiamos šilumos tiekimo paslaugą , tačiau 2021 m. vasarą vartotojas vienašališkai nutraukė sutartį su įmone informuodamas ją apie tai raštu. Už savo asmenines lėšas vartotojas atliko visus darbus: demontavo radiatorius ir tinkamai izoliavo šilumos tinklą. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ neatlieka vartotojo atliktų darbų objekte patikrinimo ir toliau laiko vartotoją savo klientu ir išrašo sąskaitas už suteiktas paslaugas. Vartotojas taip pat nurodė, kad jau dešimtmetį nesinaudoja įmonės tiekiamu karštu vandeniu ir atsisakė šios paslaugos. Vartotojas prašė VERT pripažinti neteisėtais įmonės pateiktus mokėjimo dokumentus už šio šildymo sezono metu suteiktas šildymo paslaugas.

Įmonė nurodė, kad vartotojas informavo ją apie objekto šildymo būdo pasikeitimą, bet nepateikė jokių atsijungimą nuo centralizuotų šildymo sistemų patvirtinančių dokumentų. Atitinkamai AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atliko objekto patikrinimą VĮ „Registrų centras“, kurio duomenimis, minėto objekto šildymo būdas – centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų.

VERT nustatė, jog vartotojo objektas yra daugiabučiame gyvenamajame name ir visas name suvartotos šilumos kiekis paskirstomas namo butų savininkams, todėl vartotojas p​rivalo atsiskaityti už daugiabučio bendrojo naudojimo reikmėms suvartotą šilumą. Objekto šildymo įrenginiai yra prijungti prie namo šildymo sistemos, todėl vartotojui kyla pareiga atsiskaityti už name suvartoto šilumos kiekio dalį priskirtą objektui.

Šilumos vartotojas, norėdamas atjungti savo objektą nuo šilumos sistemos, privalo atlikti reikalingus pakeitimus namo ir buto šildymo sistemoje, ir gavęs nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti jį atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir šilumos tiekėjui. Tik tinkamai atlikus visus nurodytus veiksmus gali būti laikoma, kad šilumos vartojimo sutartis su šilumos tiekėju yra nutraukta ir šiluma nebetiekiama vartotojui. Tačiau vartotojui vis viena išlieka pareiga atsiskaityti už daugiabučio gyvenamojo namo bendrosioms reikmėms suvartotą šilumą, net ir pakeitus vartotojo objekto šildymo būdą.

Vartotojas, atlikęs objekto šildymo būdui pakeisti reikalingus darbus, įmonei nepateikė statybos užbaigimą įforminančio dokumento – statybos užbaigimo akto. Taip pat, objekto Nekilnojamojo turto ir kadastro registro išraše nurodoma, jog objektui yra tiekiamas centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais.

Vartotojui  nepateikus įrodymų, VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas, nes vartotojas nepateikė įrodymų, jog objektas atjungtas nuo namo šildymo sistemos ir neišregistravo šios faktinės aplinkybės iš viešojo registro duomenų bazės, todėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pagrįstai apskaičiavo mokėtiną sumą ir išrašė sąskaitą už patiektą šilumą ir namo bendrosioms reikmėms suvartotos šilumos kiekio dalį, priskirtą objektui.​

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.