Įeiti
Publikuota: 2022-07-04. Atnaujinta: 2022-07-04

Kas atsakingas už tiekiamos elektros energijos kokybę?Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl elektros energijos tiekimo kokybės.

Vartotojas nurodė, kad jam priklauso objektas, prijungtas prie ESO elektros tinklo, kuris, anot vartotojo,  neužtikrina teisės aktų reikalavimų, kadangi, esant apkrovoms, nuostoliai viršija 10 %. Kaimynai susiduria su ta pačia problema. Vartotojas dėl to kreipėsi į ESO, bet atsakymo negavo, todėl prašė VERT įpareigoti ESO nustatyti 0,4 kV L-300 elektros oro linijos esamą būklę ir rekonstruoti liniją.

Energijos kokybė turi atitikti sutarties bei kokybės standartų, kitų energijos kokybę reglamentuojančių dokumentų reikalavimus ir už tai yra atsakingas skirstomųjų tinklų operatorius.

Tarp vartotojo ir UAB „Ignitis“ sudarytoje elektros pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje buvo numatyta, kad, klientui sudarius sutartį su tiekėju, atskira sutartis su operatoriumi nesudaroma, tačiau operatorius lieka atsakingas už skirstomojo tinklo valdymą, eksploatavimą, elektros energijos apskaitos prietaisus bei tiekiamos elektros energijos kokybę.

Įvertinus ESO atliktus elektros linijos, kuria tiekiama elektros energija objektui, įtampos kokybės matavimus transformatorinėje ir tolimiausiame vartotojo prijungimo taške, nustatyta, kad elektros energijos persiuntimo paslauga ir elektros energijos kokybė atitinka kokybės reikalavimus. VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas įpareigoti ESO rekonstruoti minėtą liniją nepagrįstas.

 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA