Įeiti
Publikuota: 2022-07-04. Atnaujinta: 2022-07-04

Kas yra technologinės sąnaudos gaunamose sąskaitose už elektrą ir kada už jas reikia mokėti?


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl sąskaitų už elektros energiją.

Vartotojas prašyme nurodė, kad yra ūkininkas ir jam priklausantis žemės sklypas ir jame esantys ūkiniai pastatai yra naudojami žemės ūkio technikos laikymui. Vartotojas nurodė, kad per metus sklype vidutiniškai sunaudoja 250 kWh. Elektros apskaitos prietaisas yra įrengtas vartotojui priklausančioje pastotėje, o elektros apskaitos prietaiso rodmenys kiekvieną mėnesį yra nuskaitomi nuotoliniu būdu. Gaunamose sąskaitose nurodomas ir apmokestinamas ne tik tas elektros energijos kiekis, kuris buvo apskaitytas elektros apskaitos prietaisu, tačiau ir technologinės sąnaudos (skirtumas tarp patiektos į elektros tinklus ir vartotojui apskaitytos bei apmokėtos elektros energijos) ir dėl to galutinė mokėtina suma, tiek ESO, tiek pasirinktam nepriklausomam tiekėjui žymiai išauga. Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO grąžinti vartotojui sumą, kurią, pasak vartotojo, jis yra permokėjęs per 2021 metus.

Galiojantis teisinis reglamentavimas nurodo, kad jeigu elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su operatoriaus ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riba taip, kad elektros apskaitos prietaisu neapskaitomos technologinės elektros energijos sąnaudos vartotojo tinklo dalyje arba apskaitomos sąnaudos operatoriaus tinklo dalyje, tai nesutampančios elektros tinklo dalies technologinės elektros energijos sąnaudos apskaičiuojamos pagal operatoriaus patvirtintą metodiką. Už šias sąnaudas galiojančiomis kainomis nustatyta tvarka su tiekėju ir (ar) operatoriumi atsiskaito nesutampančios tinklo dalies savininkas. Tokia pat nuostata įtvirtinta ir vartotojo su ESO sudarytoje sutartyje dėl elektros persiuntimo paslaugos.

​Elektros apskaitos prietaisas, apskaitantis vartotojo objekte suvartotą elektros energiją, yra įrengtas ne ties vartotojo ir ESO elektros tinklo nuosavybės riba, o vartotojui priklausančioje elektros tinklo dalyje – transformatorinės pastotės viduje, ir tai reiškia, kad ESO turi teisę vartotojui skaičiuoti nesutampančios elektros tinklo dalies technologinės elektros energijos sąnaudas. VERT nusprendė atmesti vartotojo prašymą kaip nepagrįstą.

 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.