Įeiti
Publikuota: 2022-07-04. Atnaujinta: 2022-07-04

VERT: svarbu laiku deklaruoti elektros energijos suvartojimą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Elektrum Lietuva“ ginčą, priėmė sprendimą tenkinti vartotojo prašymą įpareigoti įmonę ištaisyti išrašytas sąskaitas faktūras už suvartotą elektros energiją.  

Vartotojas VERT nurodė, kad įmonė išrašė neteisingą sąskaitą faktūrą, kurioje nepagrįstai skaičiuojamas ir antrą kartą apmokestinamas suvartotos elektros energijos kiekis, už kurį jau buvo sumokėta. 

Anot įmonės, sąskaita vartotojui buvo išrašyta pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą, vartotojui laiku nedeklaravus rodmenų. ESO įmonei pateikti faktiniai duomenys buvo mažesni. 

Elektros tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatyta, kad operatoriui užfiksavus faktinius rodmenis ir nustačius skirtumą tarp vartotojo deklaruotų ir operatoriaus užfiksuotų faktinių suvartotos elektros energijos kiekių, šių kiekių sumažėjimą ar padidėjimą operatorius ar tiekėjas nurodo mokėjimo dokumentuose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo užfiksuoti faktiniai elektros apskaitos prietaiso rodmenys. Jei faktiškai suvartotos elektros energijos kiekis yra kitoks nei buvo nurodytas mokėjimo dokumentuose arba rodmenys įvertinami kitą ataskaitinį laikotarpį nei buvo užfiksuoti, tuomet turi būti išrašomas ir vartotojui pateikiamas kreditinis dokumentas. 

Įvertinusi ginčo aplinkybes VERT konstatavo, kad įmonė, elektros energijos kiekiui ir kainai koreguoti (sumažinti) turėjo išrašyti kreditines sąskaitas faktūras, patikslinančias išrašytas pirmas sąskaitas faktūras. Tokiose kreditinėse PVM sąskaitose faktūrose be kitų privalomų rekvizitų tiekėjas turėjo nurodyti su minuso ženklu ne tik elektros energijos kiekį ir sumą (be PVM), bet ir nuo sumažintos sumos (be PVM) apskaičiuoti pardavimo PVM sumą. Dėl šių priežasčių buvo nutarta, kad įmonės veiksmai, kuriais buvo nesilaikoma kreditinių dokumentų išrašymo tvarkos, neatitinka teisės aktuose numatyto reguliavimo ir pažeidžia vartotojo interesus.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA