Įeiti
Publikuota: 2022-07-04. Atnaujinta: 2022-07-04

VERT: vartotojo nereagavimas į įmonės pasiūlymą keisti sutarties sąlygas negali būti laikomas pritarimu


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Ignitis“ ginčą, priėmė sprendimą tenkinti vartojo reikalavimą įpareigoti įmonę perskaičiuoti visas sąskaitas už elektros energiją nuo šių metų sausio 1 dienos, suvartotam elektros energijos kiekiui taikant mažesnę elektros energijos kainą.

Vartotojas VERT nurodė, kad su įmone 2021m. rugsėjo mėnesį sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, kuri galioja iki šių metų rugsėjo mėnesio, tačiau savitarnos sistemoje vartotojas rado vienašališkus sutarties pakeitimus, pagal kuriuos elektros energijos kaina numatyta didesnė nei galiojanti.

Įmonė nurodė, kad elektroniniu paštu vartotojui išsiuntė pranešimą dėl elektros tiekimo kainos fiksavimo termino baigimosi, pateikė pasiūlymą dėl minėtos sutarties keitimo, t. y. dėl siūlomų naujų elektros energijos kainų ir nurodė veiksmų, kurių turėtų imtis vartotojas, alternatyvas. Anot įmonės, vartotojas neišreiškė nesutikimo dėl sutarties keitimo pasiūlyme numatytoms sąlygoms, todėl įmonė laikė, kad sutartis yra pakeista ir pratęsta naujam laikotarpiui naujomis vartotojui pasiūlytomis kainomis.

​Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad iki šiol galioja 2021 m. sausio 1 d. vartotojo ir įmonės sudaryta elektros energijos tiekimo sutartis, kurioje numatytos mažesnės elektros energijos kainos nei įmonė siūlo dabar. Vartotojas dėl siūlomų pakeisti sutarties sąlygų buvo informuotas, tačiau pritarimo įmonei nepateikė. VERT konstatavo, kad tylėjimas negali būti laikomas vartotojo pritarimu pakeisti sutartį, nes dėl to sutartyje su vartotoju nebuvo susitarta, ir iki tol, kol galiojančios sutarties sąlygos dėl elektros energijos kainos nebus pakeistos teisės aktų nustatyta tvarka, suvartotam elektros energijos kiekiui turėtų būti taikoma ta kaina, dėl kurios buvo susitarta anksčiau.

 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA