Įeiti
Publikuota: 2022-07-11. Atnaujinta: 2022-07-11

Norint išvengti nesusipratimų dėl sąskaitų, būtina laiku deklaruoti suvartotą elektros energijos kiekįValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo vartotojo ir „Enefit“ UAB ginčą  ir priėmė sprendimą atmesti vartotojo reikalavimą įpareigoti įmonę perskaičiuoti jam pateiktą sąskaitą už elektros energiją.

Vartotojas teigė, kad objekte buvo sumontuotas elektros apskaitos prietaisas, kurio rodmuo montavimo dieną buvo 3 kWh. Jis taip pat nurodė, kad tame objekte negyvenama ir elektros energijos nevartojama, tačiau įmonė pateikė apmokėti sąskaitą už suvartotas 84 kWh elektros energijos. Vartotojas su pateikta sąskaita nesutinka ir prašo įpareigoti įmonę ją perskaičiuoti bei panaikinti neteisėtai išrašytą sąskaitą.

„Enefit“ UAB informavo VERT, kad vartotojas nedeklaravo objekte suvartoto elektros energijos faktinio kiekio (faktinių elektros apskaitos prietaiso rodmenų), todėl įmonės išrašytoje ir vartotojui pateiktoje apmokėti sąskaitoje nurodytas 84 kWh elektros energijos kiekis buvo priskirtas AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO), kuri šį kiekį apskaičiavo pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą. Vėliau, vartotojui deklaravus faktinį elektros apskaitos prietaiso rodmenį, įmonė išrašė koreguojamą sąskaitą, kurioje priskirtas vidutinis elektros energijos kiekis iš 84 kWh buvo pakeistas į 0 kWh. Be to, „Enefit“ UAB nurodė, kad vartotojas sumokėjo mažesnę sumą nei buvo nurodyta mokėtina suma, todėl liko skolingas įmonei.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT konstatavo, kad vartotojas, pažeisdamas sutartį ir teisės aktų reikalavimus ne vėliau kaip kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną deklaruoti faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis, to nepadarė, todėl „Enefit“ UAB pagrįstai, atsižvelgdama į ESO pateiktus duomenis apie suvartotą elektros energijos kiekį, išrašė ir pateikė apmokėti vartotojui sąskaitą. Atsižvelgdama į ESO pateiktą informaciją apie objekte suvartotos elektros energijos atliktas korekcijas, pateikė vartotojui apmokėti kreditinę sąskaitą.

 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA