Įeiti
Publikuota: 2022-07-11. Atnaujinta: 2022-07-11

VERT: vartotojo ir operatoriaus sutartis gali būti keičiama tik abiejų šalių sutarimuValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) ginčą, priėmė sprendimą atmesti vartotojo reikalavimą įpareigoti įmonę pakeisti elektros tinklų nuosavybės ribą.

Vartotojas nurodė, kad jam nuosavybės teise priklausančiame sklype stovi ESO priklausanti atrama, ant kurios įrengtas skaitiklis. Nuo skaitiklio eina vidaus elektros tinklas į namą. Nuosavybės ribų akte nurodyta, kad vartotojas yra elektros kabelio įrengto ant įmonei priklausančios atramos, savininkas, todėl turi pareigą šiuos įrenginius techniškai eksploatuoti ir tvarkyti. Vartotojas kreipėsi į įmonę, prašydamas peržiūrėti nustatytą elektros tinklų nuosavybės ribą, ją nustatant nuo skaitiklio į vidaus elektros tinklą, tačiau įmonė nuosavybės ribos pakeisti nesutiko. Todėl vartotojas kreipėsi į VERT, prašydamas įpareigoti įmonę tai padaryti.

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, konstatavo, kad elektros tinklo nuosavybės riba tarp operatoriaus ir vartotojo nustatoma elektros tinklų nuosavybės ribų akte ar  prijungimo sąlygose, ar elektros energijos persiuntimo paslaugų sutartyje. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Šiuo atveju naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie Operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartis bei nuosavybės ribų aktas yra patvirtinti ESO įmonės bei objekto bendraturčių parašais, todėl laikytina, kad vartotojas ir ESO susitarė dėl nustatytos elektros tinklų nuosavybės ribos ir kvestionuoti šiuose dokumentuose elektros tinklų nustatytos nuosavybės ribos nėra pagrindo.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. ​