Įeiti
Publikuota: 2022-08-29. Atnaujinta: 2022-08-29

VERT išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir ESO dėl suvartotos elektros energijos perskaičiavimo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl įpareigojimo ESO objekte suvartotą elektros energijos kiekį perskaičiuoti pagal vidutinį suvartojimą.

Vartotojas nurodė, kad 2021 m. pandemijos laikotarpiu (apie metus) objekte nevykdė jokios ūkinės veiklos, duomenys apie objekte suvartotą elektros energiją periodiškai buvo teikiami tiekėjui UAB „Ignitis“. Vartotojui, nedeklaravus objekte tam tikru laikotarpiu suvartoto elektros energijos kiekio, suvartotas kiekis buvo apskaitomas pagal vidutinį suvartojimą.

Objektas 2021 m. gegužės mėn. buvo išnuomotas. Vartotojas, prieš perduodamas objektą nuomininkui, nusirašė objekte įrengto elektros apskaitos prietaiso rodmenį ir pastebėjo, jog labai išaugo elektros suvartojimas, nors objekte pandemijos laikotarpiu veikla nebuvo vykdoma.

Vartotojas kreipėsi į ESO su prašymu nustatyti padidėjusio elektros energijos suvartojimo priežastis, tačiau ESO nesiėmė jokių veiksmų. Vartotojas kreipėsi į VERT ir prašė įpareigoti ESO atlikti objekte 2021 m. suvartotos elektros energijos perskaičiavimą pagal vidurkį.

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, pagal ESO duomenis nustatė, koks buvo suvartotos elektros energijos vidurkis pagal vartotojo nereguliariai deklaruotus elektros skaitiklio rodmenis per mėnesį, taip pat paskutinį deklaruotą elektros skaitiklio rodmenį.

Nustatyta, kad ESO atliko objekte įrengto skaitiklio patikrinimą ir užfiksavo skaitiklio rodmenį. ESO, atsižvelgdama į užfiksuotą faktinį rodmenį, atliko objekte suvartotos elektros energijos perskaičiavimą. Objekte įrengtas skaitiklis buvo pakeistas nauju, nes vartotojas pateikė prašymą atlikti skaitiklio metrologinę patikrą. Patikra nustatė, jog skaitiklis atitinka visus reikalavimus.

VERT nustatė, jog vartotojas pagal sutarties sąlygas su ESO turėjo pareigą iki kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos užrašyti objekte įrengto skaitiklio rodmenis ir deklaruoti juos tiekėjui ar ESO. ESO pateikti įrodymai patvirtina, kad vartotojas neužrašė objekte įrengto skaitiklio rodmenų ir jų nedeklaravo ESO. Objekte skaitiklis veikia tinkamai, metrologinė patikra yra galiojanti.

VERT nutarė, jog ESO pagrįstai nepateikė vartotojo prašytos informacijos apie trečiuosius asmenis. ESO teisėtai, neturėdama tam suteiktų įgaliojimų, nesiėmė veiksmų nustatyti asmenis, galimai vagiančius elektros energiją iš objekto, ir pagrįstai pasiūlė kreiptis į policiją.

ESO neprivalo nustatinėti priežasčių, dėl kurių klientų, taip pat ir vartotojo objektuose atitinkamu laikotarpiu padidėjo elektros energijos suvartojimas. Už vidaus tinklo eksploatavimą yra atsakingas elektros energijos vartotojas.

VERT nutarė, jog ESO teisėtai ir pagrįstai, užfiksavusi skaitiklio rodmenį, konstatavo objekte suvartotą kiekį, pagrįstai išrašė ir pateikė apmokėti sąskaitą. VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas.​

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.