Įeiti
Publikuota: 2022-09-14. Atnaujinta: 2022-09-14

VERT nutarė iš dalies tenkinti vartotojo prašymą dėl prijungimo prie elektros tinklų įmokos


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl prijungimo įmokos perskaičiavimo.

Vartotojas nurodė, jog ESO vykdant elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį, ESO pareikalavo sumokėti patikslintą objekto prijungimo įmoką, kuri buvo perskaičiuota atlikus projektavimo darbus. ESO parengus ir suderinus prijungimo projektą ir nustačius visų suprojektuotų bei naujai įrengiamų elektros kabelių ilgį, paaiškėjo, kad atstumas yra ilgesnis.

Nustatyta, kad pagal sutartį vartotojui apskaičiuota ir sumokėta prijungimo įmoka yra preliminarus dydis, todėl ji gali būti perskaičiuojama, sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.

Sutartyje numatyta, prijungimo įmoka gali būti perskaičiuojama, jei sutarties galiojimo metu įgyvendinant prijungimo paslaugos projektą paaiškėja, kad atstumas, naudotas preliminariai prijungimo įmokai apskaičiuoti yra ilgesnis arba trumpesnis nei 5 m. Faktas, kad atstumas naudotas preliminariai prijungimo įmokai apskaičiuoti yra ilgesnis, buvo nustatytas parengus prijungimo paslaugos projektą, o ne jį įgyvendinant.

VERT nutarė, kad įmonės veiksmai, perskaičiuojant preliminarią prijungimo paslaugos įmoką po prijungimo projekto parengimo, yra nepagrįsti bei įpareigojo ESO vykdant sutartį laikyti, kad preliminarią įmoką vartotojas yra apmokėjęs, tačiau tai nepaneigia įmonės teisės perskaičiuoti preliminarią prijungimo įmoką, įgyvendinus prijungimo paslaugos projektą nustačius aplinkybes, numatytas sutartyje.​

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.