Įeiti
Publikuota: 2022-10-18. Atnaujinta: 2022-10-18

VERT: įmonė turi teisę perskaičiuoti preliminarią prijungimo įmokąValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) ginčą dėl laiku neįvestos elektros energijos ir priėmė sprendimą iš dalies tenkinti vartotojo reikalavimą ir įpareigojo įmonę atnaujinti ir vykdyti prijungimo paslaugos teikimą pagal sudarytą sutartį.

Vartotojas VERT nurodė, kad jo objektas prie įmonės tinklų yra prijungiamas bendros vartotojų grupės principu. Visi bendros grupės vartotojai prijungimo įmokas įmonei sumokėjo, tačiau įmonė uždelsė su prijungimo projekto derinimu, vėluoja suteikti prijungimo paslaugą, taip pat po prijungimo projekto suderinimo vartotoją informavo, kad preliminari mokėtina prijungimo įmoka padidėjo ir kad prijungimo paslaugos teikimas yra stabdomas iki kol visi grupės vartotojai nesumokės padidėjusių prijungimo įmokų. 

Vartotojas prašo VERT įpareigoti įmonę įvykdyti elektros prisijungimo paslaugą pagal pateiktas ir apmokėtas pirmines elektros prisijungimo sąlygas bei įpareigoti įmonę sumokėti delspinigius dėl laiku neįvykdyto prijungimo projekto.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad galiojant šalių sudarytai prijungimo sutarčiai ir vartotojui (bei kitiems bendros grupės nariams) sumokėjus preliminarias prijungimo įmokas, nurodytas sutartyje, įmonė, parengusi prijungimo paslaugos projektą, vartotojui (bei kitiems bendros grupės nariams) preliminarią prijungimo įmoką perskaičiavo (patikslino) nesilaikydama sutarties sąlygų, atitinkamai prijungimo paslaugos teikimas, bendros vartotojų grupės nariams nesumokėjus perskaičiuotos (patikslintos) preliminarios prijungimo įmokos, neturėjo būti stabdomas. Tačiau konstatuota, kad tokie įmonės veiksmai nepaneigia įmonės teisės perskaičiuoti preliminarią prijungimo įmoką, laikantis teisinio reglamentavimo nuostatų ir sutarties sąlygų, apskaičiuojant galutinę prijungimo įmoką, todėl vartotojo reikalavimas įpareigoti įmonę įvykdyti elektros prisijungimo paslaugą pagal pateiktas ir apmokėtas pirmines elektros prisijungimo sąlygas negali būti laikomas pagrįstu.

VERT taip pat konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, kad sutartyje numatyti delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną uždelstą dieną, o iki šios dienos prijungimo paslauga nėra užbaigta ir nėra aišku, už kokį laikotarpį turėtų būti skaičiuojami delspinigiai, reikalavimas dėl delspinigių išmokėjimo pagrįstumo, neužbaigus prijungimo paslaugos, negali būti vertinamas.

Įmonė įpareigota per 30 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo priėmimo dienos informuoti VERT ir vartotoją apie šio nutarimo vykdymo rezultatus.

​Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA