Įeiti
Publikuota: 2022-10-25. Atnaujinta: 2022-10-25

VERT: dėl leistinosios naudoti galios didinimoValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl leistinosios naudoti galios padidinimo.

Vartotojas pateikė ESO paraišką dėl leistinosios naudoti galios didinimo nuo esamos 3 kW su vienfaziu atvadu iki 18 kW su trifaziu atvadu. Vartotojas nurodė, kad šiuo metu elektros energija jo objektui tiekiama iš senos vienfazės oro linijos su plonais laidais ir prie jos prijungtiems vartotojams neužtikrinamas kokybiškas elektros energijos tiekimas, o ESO pateikti techniniai sprendiniai yra nepagrįsti, nes trumpiausią geometrinį atstumą reikalinga matuoti nuo projektuojamos modulinės transformatorinės, o ne nuo 10 kV oro linijos.

Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO elektros tinklo vystymo darbus ir esamos oro linijos rekonstravimo darbus atlikti savo lėšomis, perskaičiuoti prijungimo įmoką, trumpiausią geometrinį atstumą matuojant nuo projektuojamos modulinės transformatorinės, o ne nuo 10 kV oro linijos, nes transformatorinė yra reikalinga užtikrinti kokybišką elektros tinklą esamiems vartotojams.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog pagal ESO pateiktus duomenis, vartotojo objekto prijungimo linijos iš transformatorinės  atramoje ir išvaduose matavimų vertės tenkina kokybės standarto reikalavimus.

Tai reiškia, kad ESO tinkamai vykdė teisiniame reglamentavime numatytas pareigas dėl saugaus, patikimo elektros energijos persiuntimo vartotojams, prijungtiems prie elektros tinklo dalies, prie kurios prijungtas vartotojo objektas.

Tik atlikus tinklo rekonstrukciją pagal vartotojo išduotus prijungimo sąlygų reikalavimus įmanomas vartotojo objekto leistinosios naudoti galios didinimas. Vartotojui išduotos prijungimo sąlygos yra pagrįstos.

VERT nutarė, jog ESO teisingai apskaičiavo vartotojui taikytiną įmoką už vartotojo objektui suteiktos leistinosios naudoti galios didinimą. Pareiškėjai išduotos prijungimo sąlygos vartotojo objekto leistinajai naudoti galiai didinti yra pagrįstos ir ESO teisingai apskaičiavo preliminarią įmoką už objektui suteiktos leistinosios naudoti galios didinimą.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-20 posėdžio medžiaga galite ČIA.