Įeiti
Publikuota: 2022-11-17. Atnaujinta: 2022-11-17

Kas yra šilumos daliklis ir kaip apskaičiuojamos sąskaitos už šildymą, kai toks prietaisas įrengtas bute?


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Klaipėdos energija“ dėl apskaičiuotų mokesčių už buto šildymą.

Vartotojas nurodė, kad AB „Klaipėdos energija“ butui nepagrįstai priskiria didesnį kiekį buto šildymui: pagal bute esančius šilumos apskaitos prietaisų (daliklių) rodmenis per 2021/ 2022 m. šildymo sezoną buvo parodytas vienas sunaudotos šilumos energijos kiekis, o įmonė tuo pačiu laikotarpiu sąskaitose priskyrė sumokėti kitą sunaudotą šilumos energijos kiekį už buto šildymą. Vartotojo vertinimu, jis moka ne tik už savo buto šildymą, o įmonė sąskaitas apskaičiavo nepagrįstai.

Pagal teisinį reglamentavimą šilumos paskirstymas pastate turi būti atliekamas vadovaujantis VERT patvirtintais ar su ja suderintais šilumos paskirstymo metodais. Šilumos paskirstymą pastatuose, kuriuose yra įrengti šilumos dalikliai, kaip šiuo atveju, vartotojo bute, šiluma butui šildyti priskiriama pagal metodą Nr. 6.

Šilumos daliklis – ant šildymo prietaiso paviršiaus sumontuotas apskaitos prietaisas, netiesiogiai matuojantis šildymo prietaiso atiduodamos aplinkai šilumos kiekį, kuris yra pro​porcingas temperatūrų skirtumui tarp šildymo prietaiso paviršiaus ir aplinkos ir yra apskaitomas sąlyginiais šilumos vienetais ir tiesiogiai nematuoja šilumos kiekio kilovatvalandėmis.

VERT nustatė, jog įmonė apskaičiuodama buto šildymui priskirtiną šilumos kiekį, vartotojo buto daliklių rodmenis vertino tinkamai, laikydamasi metode Nr. 6 įtvirtintų reikalavimų. VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimai nepagrįsti.​

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.