Įeiti
Publikuota: 2022-12-07. Atnaujinta: 2022-12-07

VERT išnagrinėjo ginčą dėl priskirto su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ dėl priskirto su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio.

Vartotojas kreipėsi į VERT dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ taikomo mokesčio „priskirtas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis“ butui, pagrįstumo. Vartotojo vertinimu, šis mokestis neturėtų būti taikomas, kadangi bute yra įrengti karšo vandens apskaitos prietaisai, o turėtų būti nustatytas konkretaus pastato buto savininkas, kuris ir būtų atsakingas už jo bute suvartoto karšto vandens apmokėjimą. Vartotojas prašė VERT įpareigoti AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ateityje butui netaikyti nepagrįsto mokesčio už su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį.

Teisinis reglamentavimas numato, jog nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal VERT rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui, atitinkamai su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis yra pastate suvartoto šilumos kiekio dalis.

Vadovaujantis  teisinio reglamentavimo nuostatomis, nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name.

Šiuo atveju karšto vandens tiekėjas sutvarkė karšto vandens apskaitą konkrečiame pastate, siekdamas konkretaus pastato karšto vandens apskaitos.

VERT nutarė atmesti vartotojo reikalavimus kaip nepagrįstus, nes teisėtai ir pagrįstai butui,  priskirtas su nepaskirstytu karštu van​deniu suvartotas šilumos kiekis.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.

​