Įeiti
Publikuota: 2022-12-30. Atnaujinta: 2022-12-30

VERT išnagrinėjo ginčą tarp bendrovės ir Litgrid AB dėl galimybės prijungti saulės elektrinių parką prie Litgrid AB elektros tinklų


​​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp bendrovės ir Litgrid AB dėl Litgrid AB atsisakymo pasirašyti su bendrove elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklų ketinimų protokolą.

Litgrid AB vienam ūkio subjektui išdavė išankstinės prijungimo sąlygas. Šis ūkio subjektas išankstines sąlygas perleido bendrovei. Bendrovė su prašymu pasirašyti ketinimų protokolą kreipėsi į Litgrid AB, tačiau Litgrid AB atsisakė pasirašyti ketinimų protokolą su bendrove, nes bendrovė išankstines prijungimo sąlygas buvo perėmusi iš kito ūkio subjekto.

Atsisakiusi pasirašyti ketinimų protokolą su bendrove, Litgrid AB, neįvertinusi bendrovei perleistų išankstinių prijungimo sąlygų, ketinimų protokolą pasirašė su trečiuoju asmeniu. Taip visa transformatorių pastotėje buvusi laisva galia buvo rezervuota ir bendrovei nebeliko galimybės prijungti suplanuotą saulės elektrinių parką prie konkrečios transformatorių pastotės.

VERT nustatė, jog Litgrid AB pagrįstai atsisakė pasirašyti ketinimų protokolą su bendrove, nes vadovavosi tuo metu naujai įsigaliojusiu teisiu reglamentavimu, kuris numato, kad išankstinės prijungimo sąlygos ir ketinimų protokolas nėra perleidžiami kitam asmeniui, išskyrus išimtinius atvejus. Kadangi bendrovė išankstines prijungimo sąlygas, kurių pagrindu buvo pateiktas prašymas dėl ketinimų protokolo pasirašymo, perėmė iš kito ūkio subjekto, Litgrid AB veiksmai, pasirašant ketinimų protokolą su bendrove, prieštarautų naujai įsigaliojusiam teisiniam reglamentavimui.

VERT pažymėjo, kad teisinis reglamentavimas, galiojęs išankstinių prijungimo sąlygų perdavimo bendrovei metu, draudimų perleisti išankstines prijungimo sąlygas nenumatė. Tačiau Litgrid AB vėlavo parengti bendrovei ketinimų protokolo projektą ir dėl šios priežasties ketinimų protokolas su bendrove iki naujo teisinio reglamentavimo, draudžiančio perleisti išankstines prijungimo sąlygas, įsigaliojimo nebuvo pasirašytas.

VERT konstatavo, kad Litgrid AB, pasirašydama ketinimų protokolą su trečiuoju asmeniu, teisinio reglamentavimo nepažeidė, nes tiek dėl ketinimų protokolo pasirašymo, tiek dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo kreipėsi pats trečiasis asmuo, taip pat buvo pateikti ir visi reikiami dokumentai, jų turinys atitiko teisės aktų reikalavimus, o teisinis reglamentavimas nenumatė kokias teises ar pareigas Litgrid AB ar trečiajam asmeniui sukuria Litgrid AB kitiems gamintojams išduotų išankstinių prijungimo sąlygų vertinimas.

VERT paaiškino, kad bendrovei manant, jog bendrovė dėl Litgrid AB veiksmų ar neveikimo (kuomet Litgrid AB teisiniu reglamentavimu nustatytais terminais nepateikė bendrovei pasirašyti ketinimų protokolo projekto) galimai patyrė žalą, bendrovė turi teisę kreiptis į Litgrid AB dėl žalos atlyginimo, o šiai atsisakius tai padaryti, ginčas turėtų būti sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme.

VERT nutarė, kad bendrovės reikalavimai nepagrįsti, todėl bendrovės reikalavimus atmetė.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA