Įeiti
Publikuota: 2023-03-29. Atnaujinta: 2023-03-29

VERT iš dalies tenkino vartotojo reikalavimus ESO dėl saulės elektrinės prijungimo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl su saulės elektrinės prijungimu susijusių klausimų.

Vartotojas nurodė, jog ESO anuliavo gaminančio vartotojo (gamintojo) prisijungimo paslaugų sutartį (ir sąlygas). Prisijungimo sutartis buvo vartotojo pasirašyta ir reikalinga 3 kW saulės elektrinei įsirengti. Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO kompensuoti prarastas lėšas už panaikintas sąlygas, kurios jau patvirtintos ir pasirašytos, arba grąžinti sąlygas anuliuojant naujai vartotojui išduotas prisijungimo sąlygas.

VERT nustatė, jog vartotojo reikalavimas įpareigoti ESO kompensuoti lėšas už prijungimo sąlygų parengimą yra nepagrįstas, nes ESO suteikė numatytą prijungimo sąlygų išdavimo paslaugą.

Nustatyta, kad vartotojas su ESO sudarė gaminančio kliento elektros įrenginių (iki 30 kW) prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų sutartį pagal išduotas sąlygas vartotojui sutartį patvirtinant ESO savitarnos svetainėje. Sutartis privalėjo būti vykdoma.

ESO laiko sutartį nutraukta, nes vartotojas pateikė įmonei kitą paraišką dėl gaminančio vartotojo prijungimo ir leistinosios naudoti galios didinimo, kurią ESO patvirtino, o vartotojas negali turėti dviejų galiojančių prijungimo sąlygų dėl to pačio proceso.

Sutartyje nėra numatyta ESO teisė vienašališkai nutraukti sutartį tais atvejais, kai vartotojas pateikia naują paraišką dėl bet kurio tipo prijungimo paslaugos suteikimo. Galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato, kad naujos paraiškos dėl prijungimo paslaugos suteikimo pateikimas skirstomųjų tinklų operatoriui esant sudarytai ir galiojančiai sutarčiai dėl prijungimo paslaugos suteikimo automatiškai suponuoja sudarytos ir galiojančios sutarties automatinį nutraukimą.

VERT nutarė, jog sutartis nebuvo nutraukta, todėl yra galiojanti ir privalo būti vykdoma.

VERT nutarė iš dalies tenkinti vartotojo reikalavimus. Atmesti reikalavimą dėl lėšų už prijungimo sąlygų parengimą grąžinimo. Tenkinti vartotojo reikalavimą dėl prijungimo sąlygų „grąžinimo“, t. y. įgyvendinimo ir įpareigoti ESO vykdyti sutartį pagal prijungimo sąlygas.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.