Įeiti
SVARBU: iki 2020-11-01 būtina kreiptis į VERT dėl leidimų verstis prekyba SND ir nefasuotais naftos produktais patikslinimo

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakartotinei viešajai konsultacijai teikia investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą – pastabas ir pasiūlymus teikite iki spalio 9 d. (imtinai).
2020-09-29
Šiluma, Vanduo, Viešosios konsultacijos

Keičiami rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo principai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą.
2020-09-28
Elektra, Viešosios konsultacijos

Viešoji konsultacija dėl su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų

VERT teikia viešajai konsultacijai elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" parengtas Su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų koncepcijas.
2020-09-25
Elektra, Viešosios konsultacijos, Kitos

VERT ragina nepriklausomus elektros energijos tiekėjus pasiūlymuose vartotojams aiškiai nurodyti galutinę elektros energijos kainą

VERT atkreipia dėmesį, kad kai kurie nepriklausomi elektros energijos tiekėjai vykdydami elektros energijos rinkos liberalizavimo reklamą savo pasiūlymuose nurodo netikslias elektros energijos kainas.
2020-09-25
Elektra, Vartotojams, Kitos, Dėl kainų ir tarifų

Kodėl svarbu pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją, kai bus nutraukta elektros energijos sutartis su visuomeniniu tiekėju?

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atkreipia dėmesį, kad buitinio vartotojo, patenkančio į pirmąjį elektros rinkos liberalizacijos etapą, elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis su visuomeniniu tiekėju bus nutraukta nuo 2021 m. sausio 1 d.
2020-09-25
Elektra, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams

Šilumos kainų prognozė: spalio mėn. šilumos kilovatvalandė vidutiniškai kainuos 15 proc. mažiau nei pernai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi preliminarią šilumos tiekėjų pateiktą informaciją apie kuro ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) įsigijimo kainas, skelbia šilumos kainų prognozę šildymo sezono pradžiai.
2020-09-23
Šiluma, Statistika, Dėl kainų ir tarifų
loading

Keičiasi Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) priėmė sprendimą pakeisti Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką.
2020-09-29
Posėdžio sprendimai (elektra)

Energijos išteklių biržos reglamentas: nauja biokuro aukcionų vykdymo tvarka įsigalios 2021 m. gegužės 1 d.

VERT, atsižvelgusi į BALTPOOL UAB pateiktus argumentus, numatė vėlesnį naujos redakcijos Energijos išteklių biržos reglamente įtvirtintos biokuro aukcionų vykdymo tvarkos įsigaliojimą – 2021 m. gegužės 1 d. (ne 2020 m. spalio 1 d.).
2020-09-28
Posėdžio sprendimai (šiluma)

AB „Energijos skirstymo operatorius“ investuoja į išmanų elektros tiekimą

VERT suderino AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) pateiktas derinti investicijas, t. y. 2020–2022 m. projektą „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius sprendimus (IV etapas)", kurio vertė 13,013 mln. Eur be PVM.
2020-09-28
Posėdžio sprendimai (elektra)

Patvirtinta elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis

VERT patvirtino atskirą Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį.
2020-09-25
Posėdžio sprendimai (kita)

Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos pajėgumus

​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išdavė 13 leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir 2 leidimus gaminti elektros energiją.
2020-09-25
Posėdžio sprendimai (elektra)

VERT patikslino energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo bei techninės būklės patikrinimo aktų formas

​VERT, siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą ir atsižvelgdama į ūkio dalyvių poreikius, patikslino energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo bei techninės būklės patikrinimo aktų formas.
2020-09-25
Posėdžio sprendimai (kita)
metodine_pagalba dsais energetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Prekyba naftos produktais: leidimų pakeitimas, panaikinimas, sustabdymas, atsisakymas išduoti

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi pateiktus dokumentus, pakeitė AB „ORLEN Baltics Retail" bei UAB „Saurida" licencijas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.
2020-09-25

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ investuoja į efektyvesnę veiklą

VERT suderino UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos" 2020–2022 m. investicijas, kurių bendra vertė – beveik 20 tūkst. Eur.
2020-09-25

VERT vienašališkai nustatė UAB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamąsias

Jonavos rajono savivaldybės tarybai per 30 dienų nepašalinus VERT nurodytų pažeidimų, VERT kainų dedamąsias nustatė vienašališkai.
2020-09-25

Vienašališkai nustatyta AB „Kauno energija“ šilumos kaina

VERT, atsižvelgdama į tai, kad AB „Kauno energija" valdyba per nustatytą terminą nepašalino visų VERT konstatuotų šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimų, šilumos kainą nustatė vienašališkai.
2020-09-25

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakartotinei viešajai konsultacijai teikia Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimą – pastabas ir pasiūlymus teikite iki lapkričio 2 d. (imtinai).
2020-09-23

VERT pakartotinai įvertino trijų šilumos tiekėjų finansinį pajėgumą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) konstatavo, kad UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.
2020-09-17