Įeiti
Publikuota: 2015-07-27. Atnaujinta:

Komisija ragina didmeninės energijos rinkos dalyvius registruotis CEREMP sistemoje


Primename, kad nuo 2015 m. spalio 7 d. didmeninės energijos –  dujų ir elektros – rinkų dalyviai  apie sandorius biržoje ir pagrindinius duomenis, susijusius su Europos dujų / elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklu (angl. ENTSO), privalo pranešti Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (toliau – Agentūra). 
REMIT įgyvendina visiškai naują, dujų ir elektros sektoriams individualiai pritaikytą rinkos stebėjimo struktūrą, padėsiančią atpažinti piktnaudžiavimo atvejus ir nuo jų apsisaugoti Europos energijos rinkose.  REMIT įgyvendinimas yra būtinas, siekiant Europos energijos vartotojams užtikrinti efektyviai ir skaidriai veikiančias rinkas.
Rinkos dalyviai, sudarantys sandorius, apie kuriuos reikalaujama pranešti pagal REMIT, registruojasi valstybės narės, kurioje jie įsisteigę arba gyvena, nacionalinėje reguliavimo institucijoje – Lietuvos atveju tai yra Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau Komisija).  

1 pav. Prekybos ir pagrindinių duomenų pateikimo terminai


 

Esminė informacija apie duomenų pateikimą Agentūrai:
Pagrindiniai duomenys apie elektros energiją: Agentūrai rinkos dalyvių vardu ENTSO-E teikia informaciją, susijusią su elektros energijos gamybos, vartojimo ir perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu, taip pat su planuojamu ir neplanuotu galimybių pasinaudoti šiais įrenginiais nebuvimu. Informacija teikiama per centrinę informacijos skaidrumo platformą.
Pagrindiniai duomenys apie dujas: Agentūrai rinkos dalyvių vardu ENTSO-G teikia informaciją, susijusią su gamtinių dujų perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu, taip pat su planuojamu ir neplanuotu galimybių pasinaudoti šiais įrenginiais nebuvimu. Informacija teikiama per centrinę Sąjungos platformą.
Duomenys apie sandorius, vykdomus organizuotose rinkose, pvz., biržoje: rinkos dalyviai išsamią informaciją apie organizuotose rinkose vykdomus su didmeniniais energetikos produktais susijusius sandorius, įskaitant informaciją apie suderintus ir nesuderintus pavedimus, Agentūrai teikia per atitinkamą organizuotos rinkos sistemą arba per prekybos suderinimo ar prekybos informacijos teikimo sistemas.  Šis įpareigojimas šiuo metu netaikomas pranešant apie didmeninius energetikos produktus, susijusius su elektros energijos arba gamtinių dujų transportavimu Europos Sąjungoje, apie kuriuos bus privaloma pranešti nuo 2015 m. spalio 7 d.

Šiuo metu CEREMP sistemoje iš Lietuvos yra užsiregistravę 17 dalyvių,  Komisija ragina nedelsti ir kitus rinkos dalyvius, užtikrinant galimybes nuo 2015 m. spalio 7 d. teikti privalomą informaciją Agentūrai.   

Daugiau informacijos apie rinkos dalyvių registraciją galite rasti Komisijos interneto svetainėje, apie REMIT – specialiame REMIT portale Jeigu turite klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu [email protected].