Įeiti
Publikuota: 2014.02.07. Atnaujinta: 2019.06.28

Rinkų tyrimai


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (veiklą vykdys vietoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos), Komisijos ir Inspekcijos  priimti teisės aktai galioja ir po šių įstaigų reorganizavimo.

​Elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimas
1. ​Nutarimas dėl elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo pradžios
​2. Rinkos tyrimo anketa (perdavimo sistemos operatoriui)
​3. Rinkos tyrimo anketa (elektros energijos gamintojams)
​4. Viešoji konsultacija dėl tarpinės Rezervinės galios rinkos tyrimo ataskaitos (2018-09-03)
​5. Pratęstas elektros energijos rezervinės galios tyrimas (2018-10-17)
​6. Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Rezervinės galios rinkos tyrimo ataskaitos (2019-01-04)
​7. Patikslintas rinkos tyrimo terminas (2019-01-23)
​8. Rinkos tyrimo rezultatai ir tyrimo ataskaita (2019-02-08)
Questionnaire on active power reserves markets
​Anketos pateikimo terminas – perdavimo sistemos operatoriui 2018 m. kovo 30 d., gamintojams 2018 m. balandžio 6 d.
​Kontaktiniai asmenys: Paulius Blažys el. p. paulius.blazys@regula.lt, tel. (8 5) 213 5342.

​Elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 2 ir 3 punktais, 4 dalimi, 67 straipsnio 1 dalimi, Rinkų tyrimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-135 „Dėl Rinkų tyrimo taisyklių patvirtinimo“, 6.2, 6.3.1, 17.2.3 papunkčiais bei Komisijos 2017 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3E-626 „Dėl elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo pradžios“.

Šio tyrimo tikslas yra įvertinti, ar konkurencija elektros energijos rezervinės galios rinkoje yra veiksminga, ir, jei konkurencija nėra veiksminga, įvardyti didelę įtaką šiose rinkose turinčius asmenis ir vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi nustatyti jiems įpareigojimus.

Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 65 straipsnio 9 dalimi ir Rinkų tyrimo taisyklių, patvirtintų Komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-135 „Dėl Rinkų tyrimo taisyklių patvirtinimo", 40 punktu, išsami informacija apie Komisijos atlikto Elektros energijos rezervinės galios tyrimo rezultatus pateikiama Komisijos 2019 m. vasario 8 d. nutarime Nr. O3E-41 „Dėl Elektros energijos rezervinės galios paslaugų rinkų tyrimo rezultatų" (atsisiųskite).

Didelę įtaką nustatytus asmenis ir jiems nustatytus įpareigojimus apibendrinanti informacija pateikiama Komisijos pranešime. Taip pat pridedama grafinė schema ir paaiškinimai (atsisiųskite).


Gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimas
1. Nutarimas dėl gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo pradžios
​2. Rinkos tyrimo anketa
​3. Nutarimas dėl gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo pratęsimo (2015-04-20)
​4. Nutarimas dėl gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo pratęsimo (2015-07-17)
​5. Viešoji konsultacija dėl gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo rezultatų (2015-10-15)
​6. Nutarimas dėl gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo pratęsimo (2015-10-19)
​Anketos pateikimo terminas 2015 m. kovo 16 d.
​Kontaktinis asmuo:  Rimas Valungevičius, el. p. rimas.valungevicius@regula.lt, tel. (8 5) 250 6185
Rinkos tyrimo ataskaita
​​Komisija, siekdama ištirti konkurencijos veiksmingumą gamtinių dujų tiekimo rinkoje ir nustatyti, ar yra galimai didelę įtaką turinčių dalyvių, atliko gamtinių dujų rinkos tyrimą ir pripažino Ūkio subjektą UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ asmeniu, turinčiu didelę įtaką Lietuvos didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2013–2014 m., Ūkio subjektą UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ asmeniu, turinčiu didelę įtaką Lietuvos mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2013–2014 m., UAB „Haupas“ asmeniu, turinčiu didelę įtaką Druskininkų didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2013–2014 m., kuris 2014 m. taikė pernelyg dideles tiekimo kainas, UAB „Haupas“ asmeniu, turinčiu didelę įtaką Druskininkų mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2013–2014 m., kuris 2014 m. taikė pernelyg dideles tiekimo kainas. Komisija nustatė įpareigojimus UAB „Haupas“. Komisijos 2016 m. vasario 19 d. nutarimą Nr. O3-55 „Dėl gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo rezultatų“ atsisiųskite.

Elektros energijos gamybos rinkos tyrimas
​1. Nutarimas dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo pradžios
​2. Nutarimas dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo pratęsimo (2013-09-27)               
​3. Nutarimas dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo pratęsimo (2013-10-17)
​4. Nutarimas dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo pratęsimo (2014-01-27)               
​5. Rinkos tyrimo anketa elektros energijos gamintojams               
​6. Rinkos tyrimo anketa perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriams bei VIAP lėšų administratoriui               
Anketos pateikimo terminas – 2013 m. liepos 19 d.               
Kontaktinis asmuo: Audrius Jurkūnas, el.p. audrius.jurkunas@regula.lt, tel. (8 5) 213 5241.
Rinkos tyrimo ataskaita
​Komisija, siekdama ištirti konkurencijos veiksmingumą elektros energijos gamybos rinkoje ir nustatyti, ar yra galimai didelę įtaką turinčių dalyvių, atliko elektros energijos gamybos rinkos tyrimą ir pripažino „Lietuvos energijos gamyba“, AB, didelę įtaką turinčiu asmeniu šioje rinkoje. Didelę  įtaką rinkoje turinčiam asmeniui nustatyti paslaugų teikimo sąnaudomis pagrįstomis kainomis įpareigojimai. Komisijos 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimą Nr. O3-757 dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų atsisiųskite.

Gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimas
​1. Nutarimas dėl gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo pradžios
​2. Nutarimas dėl gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo termino pratęsimo
​3. Rinkos tyrimo anketa               
Anketos pateikimo terminas – 2013 m. birželio 6 d.               
Kontaktinis asmuo: Audrius Jurkūnas, el.p. audrius.jurkunas@regula.lt, tel. (8 5) 213 5241.
Rinkos tyrimo ataskaita

Elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimas
​1. Nutarimas dėl elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo pradžios
​2. Rinkos tyrimo anketa
​Anketos pateikimo terminas – 2012 m. rugpjūčio 13 d.
Rinkos tyrimo ataskaita

​Atlikus rinkos tyrimą, nustatyta, kad didelę įtaką elektros energijos rezervinės galios rinkoje turi 1 asmuo – Lietuvos energija, AB. Didelę  įtaką rinkoje turinčiam asmeniui nustatyti apskaitos atskyrimo bei paslaugų teikimo sąnaudomis pagrįstomis kainomis įpareigojimai. Taip pat, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 1 dalimi, Komisija priėmė sprendimą nustatyti Lietuvos energija, AB elektros energijos rezervinės galios rinką sudarančių paslaugų kainų viršutines ribas. Komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimą Nr. O3-274 dėl elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo rezultatų atsisiųskite.