Įeiti
Publikuoti: 2019-12-10. Atnaujinta: 2020-03-04

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra


Bendra informacija
NAUJA • Kuo vadovautis elektros ir gamtinių dujų įmonėms, atliekant 2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą?
​• Kokie teisės aktai nustato reikalavimus Reguliuojamosios veiklos ataskaitų (RVA) patikrai (energetikos sektorius)?
​• Kokie teisės aktai nustato reikalavimus RVA patikrai (vandens sektorius)?
Nuo kada turi būti atliekamos RVA patikros?
Dėl audito paslaugų sąnaudų traukimo į šilumos kainą
Dėl Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 patvirtintos Techninės užduoties nuostatų aiškinimo

​Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ buvo patvirtinta Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis (toliau – Techninė užduotis).

Techninės užduoties 9 punkte nurodytos Patikros procedūros, kurias privalo atlikti Audito įmonė. Detalus Patikros procedūrų aprašymas, atsižvelgiant į sektoriaus, kuriame veikia Įmonė, specifiką, pateikiamas Techninės užduoties 1 priede.

Taryba gavo paklausimus ir teikia išaiškinimus dėl šių Patikros procedūrų ir Techninės užduoties nuostatų.

Dėl Reguliavimo apskaitos sistemos turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimo (Patikros procedūra 2.1.1 b)
• Dėl nusidėvėjimo apskaitos patikrinimo (Patikros procedūra 2.3.2 a)
Dėl sąvokų „turto paskirstymo paslaugoms kriterijai“ ir „sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai“ išaiškinimo (Patikros procedūros 2.5.1 ir 5.5.1)
Dėl turto paskirstymo kriterijų ir sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimo (Patikros procedūros 2.5.1 b) ir 5.5.1 c)
Dėl nusidėvėjimo apskaitos patikrinimo (Patikros procedūros 2.3.1 ir 2.3.2)
Dėl turto vertės, finansuotos apyvartinių taršos leidimų (ATL) lėšomis, patikrinimo (Patikros procedūra  2.2.2)
NAUJADėl ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių duomenų palyginimo (Patikros procedūra 1.1.1)Vandens sektorius (duomenų palyginimo lentelė)
NAUJADėl turto vertės finansuotos dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis patikrinimo (Patikros procedūra 2.2.1. c) Vandens sektorius

NAUJA Dėl pirminio turto paskirties identifikavimo patikrinimo (Patikros procedūra 2.4.1. b), turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimo (Patikros procedūra 2.5.2. b), pirminio darbo užmokesčio sąnaudų priskyrimo patikrinimo (Patikros procedūra 4.2.1. b), pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimo (2) (Patikros procedūra 5.4.2. b)

NAUJADėl pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimo (Patikros procedūra 3.2.1. a)Vandens sektorius