Įeiti
Publikuoti: 2017-12-20. Atnaujinta: 2020-03-20

Energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų – atsakymų sąrašas


​Dėl energijos tiekėjo pasirinkimo / keitimo
​Kokiais kriterijais remiantis, vartotojas turėtų rinktis tiekėją?
Ar yra sukurta galimybė vartotojams vienoje vietoje palyginti skirtingų tiekėjų pasiūlymus?
Kur galima rasti išsamią informaciją apie visus energijos tiekimo pasiūlymus? 
Kokie tiekėjai vykdo veiklą Lietuvoje? 
Kokios organizacijos ar pavieniai asmenys gali suteikti informaciją apie energijos tiekėjo keitimą? 
​Kokia tvarka vartotojas gali nutraukti sutartį su tiekėju ir pasirinkti kitą tiekėją? 
Kokios yra pagrindinės sutarties nutraukimo sąlygos pasirenkant kitą tiekėją? 
Kas, vartotojui keičiant energijos tiekėją, tvarko būtiną dokumentaciją? 
Ar keičiant tiekėją yra rizika būti atjungtam nuo energijos tiekimo sistemos? 
Ar vartotojas turi mokėti baudas pasirinkdamas kitą tiekėją? 
​Kiek kainuoja pakeisti tiekėją? 
​Dėl sąskaitų už suvartotą energiją
Kokia būtina informacija turi būti pateikta vartotojo sąskaitoje?
Kur vartotojas turi kreiptis, jei sąskaitoje nepateikiama minimali privaloma informacija? 
​Kur vartotojas gali rasti informaciją apie suvartotą energijos kiekį už atitinkamą (einamąjį) laikotarpį? 
​Kur galima rasti informaciją apie atsiskaitymo už suvartotą energiją būdus?
​Koks yra maksimalus sąskaitos apmokėjimo terminas?
​Kokie yra atsiskaitymo už suvartotą energiją būdai?
Ar vartotojas gali apskaičiuoti kainą elektronine skaičiuokle internete? 
​Kokios sankcijos gresia už gaunamų mokėjimo pranešimų ignoravimą? 
Kokios priemonės užtikrina vartotojui nenutrūkstamą energijos tiekimą, nesant galimybei laiku sumokėti už teikiamas paslaugas? 
Ar yra nustatytas maksimalus laikotarpis, per kurį energijos tiekėjas privalo informuoti vartotoją apie faktinį suvartojimą? 
​Ką daryti, jei, pakeitus energijos tiekėją, sąskaitas siunčia ir buvęs tiekėjas? 
Kokių veiksmų turi imtis energijos tiekėjas, prieš nutraukdamas tiekimą dėl neapmokėtų sąskaitų?
Dėl sutarties su energijos tiekėju sudarymo / nutraukimo
​Ką reikėtų išsiaiškinti su energijos tiekėju, prieš sudarant sutartį? 
​Kur vartotojas gali rasti visą informaciją apie sudaromos sutarties su tiekėju turinį?
Kokie yra bendri reikalavimai nutraukiant sutartį: 1) pakeitus gyvenamąją vietą; 2) pasikeitus patalpų naudotojui; 3) pakeitus tiekėją?
Kur vartotojas gali rasti informaciją apie energijos tiekėjo taikomas sutarties nutraukimo sąlygas?
Ar vartotojas gali nutraukti sutartį, jei: 1) kinta kainos; 2) keičiasi gyvenamoji vieta? 
Kokiam maksimaliam laikotarpiui gali būti sudaroma energijos tiekimo sutartis?
Kur vartotojui reikėtų kreiptis, jei prieš sutarties sudarymą jam pateikiama / buvo pateikta klaidinanti informacija? 
Kur reikėtų kreiptis, norint pirmą kartą prisijungti prie energijos tiekimo tinklų? 
​Kas turi užtikrinti energijos tiekimą, jei vartotojas iki šiol neturėjo pasirašytos energijos tiekimo sutarties? Kas tokiu atveju privalo užtikrinti energijos tiekimą?
​Ar dėl prijungimo prie tinklų reikia sudaryti atskirą sutartį? 
Dėl energijos prietaisų įrengimo / keitimo
Kur vartotojas turėtų kreiptis dėl elektros skaitiklio įrengimo?
Kada ir kaip yra nuskaitomi energijos skaitiklių duomenys? 
Dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų / nutraukimo
​Į ką reikėtų kreiptis, jei sutrinka energijos tiekimas? 
Kas atsako už žalą, padarytą vartotojui dėl energijos tiekimo sutrikimų? 
​Kaip vartotojui išvengti energijos tiekimo nutraukimo dėl iškilusių finansinių sunkumų?
​Kas nutinka tiekėjo bankroto atveju?
​Kokių veiksmų turi imtis vartotojas, jeigu jam nutrauktas energijos tiekimas? 
​Dėl vartotojų teisių apsaugos 
​Kokias teises turi elektros energijos bei dujų vartotojai?
Kas yra atsakingas už vartotojų teisių apsaugą?
Iškilus nesutarimams su tiekėju, kuri institucija gali padėti išspręsti ginčą?
Kokia tvarka skundus (ginčus) nagrinėja energijos tiekėjai? 
Kur vartotojas gali daugiau sužinoti apie energijos tiekėjų taikomas skundų nagrinėjimo procedūras?
Kaip elgtis vartotojui, manančiam, kad buvo pakeista viena iš sutarties sąlygų, apie tai teisingai nepranešus?
Kur reikėtų kreiptis, jei vartotojas mano, kad buvo neteisingai apmokestintas dėl energijos tiekėjo keitimo? 
​Dėl kainų reguliavimo
Ar Lietuvoje taikoma kainų reguliavimo ir kontrolės sistema?
Pagal ką tiekėjas nustato kainos skaičiavimo metodą vartotojui?
Ar yra reguliavimo priemonės kainų augimo sutarties galiojimo laikotarpiu rizikai mažinti?
Kokiu teisiniu pagrindu tiekėjas gali keisti energijos tiekimo kainą? 
Kuri institucija yra atsakinga už sąžiningos ir veiksmingos konkurencijos skatinimą?
​Kiti klausimai
​Kokie minimalūs kokybės reikalavimai yra numatyti energijos tiekimui vartotojams? 
Ar socialiai pažeidžiamoms vartotojų grupėms yra taikomos specialios energijos tiekimo sąlygos? 
Kokios priemonės padeda optimizuoti suvartotos energijos kiekį?
Kur vartotojas turėtų ieškoti informacijos apie efektyvesnį energijos vartojimą?
Kur vartotojas gali sužinoti, kokie energijos šaltiniai yra vartojami, ir ar jie priskirti „žaliajai energijai“? 
Kas yra nesąžininga komercinė veikla? Ką daryti, jei susidūrėte su tokia veikla?
​Kur vartotojas turi kreiptis, jei kitas energijos tiekėjas pradėjo tiekti energiją be jo sutikimo?